เข้าเรียน e-Learning e-Learning แบบเดิม (พนักงานสาขา) e-Learning แบบใหม่
* สำหรับผู้ใช้เบราเซอร์เวอร์ชั่นเก่า * สำหรับผู้ใช้เบราเซอร์เวอร์ชั่นใหม่* สำหรับ e-Learning แบบเก่า
ให้ใช้ username และ password เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ค่ะ
* สำหรับ e-Learning แบบใหม่ ผู้ใช้งานที่เป็นพนักงาน
ให้ใช้ username และ password เดียวกับ sawasdeeTL ในการ login ได้เลยค่ะ

**สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-247-0247 ต่อ 1237 หรือ 1301**