Q : ใครสมัครเรียนกับ Thai Life e-Learning ได้บ้าง
 
A : ทุกคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มสำนักงานใหญ่ สาขา หรือฝ่ายขาย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
   
Q : ทุกคนที่เข้ามาในระบบสามารถเรียนได้ทุกหลักสูตร หรือไม่
 
A : Thai Life e-Learning ได้แบ่งหลักสูตรต่างๆ ตามกลุ่มผู้เรียนไว้ด้วย โดยบางหลักสูตรผู้เรียนจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทฯ และต้องมีรหัสพนักงานรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน แต่ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนได้
   
Q : ต้องการเข้าเรียน e-Learning จะต้องบันทึก username กับ password อย่างไร
 
A : แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผู้เรียนดังนี้
1. กลุ่มประชาชนทั่วไป ให้โทรศัพท์มาที่ 0-2247-0247 ต่อ 1237 , 1301 ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) เจ้าหน้าที่จะกำหนด username และ password ให้กับท่าน
2. กลุ่มฝ่ายขาย ให้ใช้ username และ password เดียวกับระบบ "นักขายไร้ขีดจำกัด" หากท่านยังไม่ได้สมัคร "นักขายไร้ขีดจำกัด" ให้ทำวิธีเดียวกับกลุ่มประชาชนทั่วไปในข้อ 1
3. กลุ่มพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ username และ password เดียวกับระบบ "SawasdeeTL" หากท่านยังไม่มี username และ password ให้สอบถามกับหัวหน้าของท่าน
   
Q : เมื่อสมัครเข้าเรียนแล้ว ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 
A : ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   
Q : อะไร คือ Invitation to Seminar?
 
A : เป็นการเชิญผู้เรียนเข้าร่วมสัมมนากับบริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยหัวข้อการสัมมนาจะเป็นเรื่อง ทั่วๆ ไป ที่อยู่ในความสนใจ หรือผู้เรียนร่วม Vote หัวข้อการสัมมนา
   
Q : ระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตร
 
A : 3 เดือน
   
Q : ในบางวิชาจะมีคำอธิบายบอกว่า "สอบผ่านได้รับคะแนน Learning Day @ Thai Life xx คะแนน" ถามว่า "คะแนน Learning Day @ Thai Life" คืออะไร ต่างจากคะแนนที่เราสอบอย่างไร
 
A : คะแนน Learning Day @ Thai Life เป็นคะแนนที่ให้ผู้เรียนได้สะสมเพื่อแลกของรางวัลในโครงการLearning Day @ Thai Life ซึ่งจัดขึ้นสำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา (ฝ่ายขายและประชาชนทั่วไปไม่สามารถแลกของรางวัลได้) แต่ละวิชาจะมีคะแนนไม่เท่ากัน สำหรับวิธีการแลกของรางวัลดูได้ที่หัวข้อLearning Day @ Thai Life หรือ โทร. 0-2247-0247 ต่อ 1208 ส่วนคะแนนที่สอบแต่ละวิชานั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน Learning Day @ Thai Life
   
Q : หากมีข้อสงสัยระหว่างเรียนจะสอบถามกับใคร อย่างไร
 
A : ในแต่ละหลักสูตรจะมีกระดานถาม-ตอบ ให้ผู้เรียนติดต่อสอบถามข้อสงสัยเนื้อหาของหลักสูตร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอน หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0-2247-0247 ต่อ 1237 , 1301 ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
   
Q : ข้อคิดจากภาคสนาม คืออะไร
 
A : ประสบการณ์การขายและการบริหารจากเรื่องจริงของพนักงานฝ่ายขายของบริษัท ที่นำมาบอกเล่าให้ผู้เรียนที่ เป็นพนักงานทุกฝ่ายของบริษัท ซึ่งต้องมีรหัสพนักงานและรหัสผ่าน เมื่อต้องการเข้าไปเรียนรู้
   
Q : หากเรียนไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนด จะสามารถกลับเข้ามาศึกษาใหม่ได้ไหม
 
A : ให้โทรศัพท์สอบถามที่ 0-2247-0247 ต่อ 1237 , 1301 ในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพื่อให้ทีมงานแก้ไขให้ท่านสามารถเข้าเรียนได้
   
Q : เมื่อสมัครเข้ามาเรียนแล้ว สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก่อน-หลังได้หรือไม่
 
A : ผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรก่อน-หลังก็ได้ตามความต้องการ ยกเว้นหลักสูตรการประกันชีวิต 2 ที่ต้องเรียนและสอบผ่านหลักสูตรการประกันชีวิต 1 ก่อน
   
Q : สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ Thai Life e-Learning
 
A : 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต
2. สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา นอกจากได้รับความรู้แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการทำงานในหน้าที่ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
3. สำหรับฝ่ายขาย เป็นแหล่งข้อมูลให้ท่านได้ใช้ประกอบการทำงานและดูแลลูกค้า
   
Q : Knowledge Center คืออะไร
 
A : Knowledge Center คือ ศูนย์ความรู้ด้านประกันชีวิต ประกันภัย และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และทำงานของบุคลากรด้านประกันชีวิต นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ Knowledge Center ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. บทความประกันชีวิต รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีด้านประกันชีวิต
2. ห้องสมุดประกันชีวิต รวบรวมฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม ของห้องสมุดบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมสารนิเทศทางด้านประกันชีวิต ประกันภัย และการขายประกันชีวิต
   
Q : e-Learning คืออะไร และผู้เรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
 
A : อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการนำเสนอบทเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น Webpage , Flash หรือ Document ต่างๆ ทำให้บทเรียนไม่น่าเบื่อ ผู้สอนกับผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนจริงๆ โดยใช้ระบบ e-mail, webboard หรือ chatroom ประโยชน์ของ e-Learning คือ 1.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแต่มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนตเท่านั้น 2.ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว 3.ผู้เรียนไม่เสียเวลาเดินทางมาสมัครและเรียน 4.ผู้เรียนสามารถพิมพ์เนื้อหาบทเรียนเฉพาะที่ต้องการ ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อทั้งเล่ม 5.ผู้เรียนไม่เสียเวลาในการเดินหาซื้อตำราที่ต้องการ 6.ผู้เรียนสามารถทราบผลการสอบและผลการเรียนได้ทันที
   
Q : เมื่อเรียนไประยะหนึ่งแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้เรียนไปแล้วกี่หลักสูตร
 
A : เมื่อท่านเริ่มลงเรียนแล้ว ในการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง ให้คลิ้กที่ "รายงานส่วนบุคคล" ด้านล่างซ้ายมือ จะแสดงผลการเรียนของท่าน
   
Q : ถ้าจะเรียนที่บ้าน จะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง
 
A : ทีมงานขอแนะนำคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่จะใช้ระบบดังนี้ 1. CPU ความเร็ว 2.00 GHz หรือเร็วกว่า 2. หน่วยความจำขนาด 512 MB หรือสูงกว่า 3. จอภาพ ที่มีความละเอียด 1,024 X 768 pixels 4. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด 256/128 หรือสูงกว่า 5. ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือรุ่นใหม่กว่า 6. โปรแกรม Internet Explorer version 5.5 หรือรุ่นใหม่กว่า
   
Q : ถ้าลืมรหัสผ่านทำอย่างไร
 
A : ให้ท่านโทรศัพท์หมายเลข 0-2247-0247 ต่อ 1237 , 1301 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขให้ท่าน