ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
pic1
   
   
หลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
หลักสูตรสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชา ประกันชีวิต1 ประกันชีวิต2 กฎหมายประกันชีวิต เป็นต้น
 
หลักสูตรสำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่และสาขา
ประกอบด้วยหมวดวิชาประด้วยหมวดวิชา ประกันชีวิต2 การลงทุนในธุรกิจ ประกันชีวิต เป็นต้น
 
หลักสูตรสำหรับพนักงานฝ่ายขาย
ประกอบด้วยหมวดวิชาการสอบรับใบอนุญาต รอบรู้เรื่องประกันชีวิต เป็นต้น
 
 
Knowledge Center เรื่องราว ความรู้ และเหตุการณ์สำคัญที่สุดที่
เกี่ยวเนื่องกับ ประกันชีวิต ที่จะนำพาความกว้างไกลของธุรกิจประกันชีวิตใกล้คุณ
มากที่สุด
ห้องสมุดประกันชีวิต สืบค้นหนังสือ และข่าวด้านธุรกิจประกัน
 
 
Wealth Manager Update - ข้อมูลหลักสูตรการอบรมสัมมนาด้านการเงิน และการลงทุน สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร Wealth Manager Update
ข้อคิดจากภาคสนาม หลากหลายข้อคิดจากประสบการณ์การขายและ
การบริหารจากนักขายและนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ มาบอกเรื่องราวและ
เคล็ดลับ
 
 
 
 
 
 
Fondmental Knowledge of
Financial and Capital Mkt.
กำลังโหลด...
นาย ก. เป็นตัวแทนประกัน ชีวิต
ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง
ได้เสนอขายประกันชีวิตให้กับ
นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท โดย
เสนอค่าบำเน็จของตนจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่ง เป็นเหต
ุจูงใจให้นาย ข.ตกลง ทำประกันชีวิต
ท่านคิดว่า นายก.ทำผิดจรรยาบรรณ
ตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่
   
 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ขอความร่วมมือจากท่านทำแบบทดสอบ ถามด้านล่างนี้ผลของการสำรวจที่ได้ จะนำมาใช้ในการพัฒนา e-learning ให้สมบูรณ์เพื่อเกิดประโยชน์กับท่าน
มากที่สุด
   
   
 
 
   
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 0247
ออกแบบและจัดทำโปรแกรมโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ